برای محاسبه  قطعه طلای مورد نظر فیلد های زیر را پر نمایید

نوع طلا:
قیمت طلا:
وزن:
اجرت ساخت:
سود:
مالیات و عوارض:
جواهر:
نتیجه:

محاسبه گر قیمت طلای گالری نیازی ابزاری می باشد که بوسیله آن هر شخصی بدون دانش خاص تنها با داشتن اجرت و وزن طلای خود می تواند قیمت کامل آن را طبق نرج اتحادیه طلا و جواهر بدست آورد ، ماشین حساب طلا ابزاری ساده برای محاسبه قیمت لحظه ای طلا می باشد .

قیمت در ابزار بالا بصورت خودکار بروز می شود و نیازی به وارد کردن قیمت طلا در همن لحظه نمی باشد ولی در صورت نیاز به محاسبه با فی طلای متفاوت می توانید ان را دستی ویرایش نمایید